TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS VÀ THPT NGUYỄN TRỰC L.N.I

Trường Tiểu học – THCS và THPT Nguyễn Trực L.N.I được xây dựng với niềm tin rằng mọi trẻ em đều có quyền có một môi trường học tập hạnh phúc. Tại đây, các con được khơi gợi cảm hứng học tập một cách tự nhiên nhất thông qua việc học bằng các phương pháp học tập tích cực, lấy người học làm trung tâm, kích thích tư duy tự khám phá và giải quyết vấn đề. Nguyễn Trực L.N.I School đảm bảo quá trình phát triển tự nhiên cho học sinh, chuẩn bị cho các em nền tảng để bước cấp học cao hơn với những chứng chỉ quan trọng…

Đọc tiếp giới thiệu